Restaurování a opravy kamene

  • Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiál?.

  • Štukatérské práce.

  • Zhotovování forem a výroba kopií.

  • Návrhy a realizace štukových interiér?.

  • Stavebn? historický pr?zkum.